Nasza kancelaria świadczy usługi prawnicze na bardzo wysokim poziomie. Nasi adwokaci posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, cywilnego czy rodzinnego. Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych obejmującą udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i sporządzanie opinii w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego, a także reprezentację w toczących się postępowaniach.
We wszystkich rodzajach spraw możliwym jest uzyskanie porady prawnej, czy też zlecenie napisania projektu pisma procesowego, bez konieczności dalszego prowadzenia danego postępowania.

Prawo karne

w zakresie prawa karnego (w tym w sprawach o wykroczenia i karno-skarbowych)

obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach, jak również reprezentowanie interesów pokrzywdzonego

Prawo Cywilne

w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy

reprezentowanie we wszelkich postępowaniach (m.in. o odszkodowanie, o zapłatę, prowadzenie spraw z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego, a także postępowań wieczystoksięgowych oraz dotyczących stosunku pracy, zakazu konkurencji, czy wypadków przy pracy)

Windykacja

nakazy zapłaty

reprezentowanie w postępowaniach windykacyjnych i egzekucyjnych, ściąganie należności za niezapłacone faktury

Obsługa Firm

Lorem ipsum dolor sit

kompleksowa obsługa przedsiębiorców - reprezentowanie firmy przed Sądem, sporządzanie dokumentacji firmowej, stała obsługa podmiotów gospodarczych, w tym ich zakładanie i rejestracja oraz reprezentowanie w negocjacjach oraz rozmowach handlowych

Kontrakty

przejrzyste umowy

sporządzanie umów dla firm, sporządzanie regulaminów, analiza podpisywanych kontraktów

Prawo Rodzinne

w zakresie prawa rodzinnego i nieletnich

prowadzenie spraw o rozwód, separację, alimenty, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,

Potrzebujesz pomocy prawnej? - napisz do nas